Contact:

Address: Trav. Carretera de les Feixes, 6, 17800, Olot, Girona
Telephone: 696 615 338
E-mail: laprincipalolot@wanadoo.es
Web: www.laprincipalolot.com