Activitat
El diari digital i TV per Internet de la Garrotxa.

Contacte:

Adreça: Mas Cal Farro s/n, 17178, Puigpardines, Girona
Telèfon: 627 86 48 22
E-mail: elgarrotxi.cat@gmail.com
Web: www.elgarrotxi.cat/