Activitat
Visites guiades per explotacions de la comarca on conèixer com es produeix allò que consumim.Contacte:

Adreça: Carrer del Bisbe Lorenzana nº 15, 17800, Olot, Girona
Telèfon: 972 26 01 52
E-mail: info@visitagranges.cat
Web: visitagranges.cat/