Activitat
Instal·ladora-mantenidora de calefacció/climatització amb energíes tals com la biomassa, aerotèrmia, geotèrmica, solar, gas o gasoil.

Serveis
Instal·ladora-mantenidora de calefacció/climatització amb energíes tals com la biomassa, aerotèrmia, geotèrmia, solar, gas o gasoil.
Especialitzats en tota classe de tractaments d’aigua.

Contacte:

Adreça: Carrer Panyó, 4, 17800, Olot, Girona
Telèfon: 972 265 192
E-mail: xevi@germansesparch.cat
Web: www.germansesparch.cat/