Activitat
El projecte EspaiZero va néixer de la voluntat de crear una seu energèticament autosuficient. Pretén demostrar com amb l’aplicació d’un seguit de mesures d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització que ho gestioni correctament es pot arribar al consum energètic de balanç energètic zero.

L’edifici ja va ser escollit tenint en compte paràmetres d’orientació i possibilitat d’implantació de mètodes passius i actius de millora de l’eficiència energètica. En el projecte de remodelació es va tenir cura d’aprofitar totes les característiques del seu entorn i construcció per tal d’obtenir una seu que consumis la mínima energia possible. La integració amb l’entorn i l’aprofitament d’aquest es clau per aconseguir-ho.

S’ha tingut molta cura en dotar-lo de tots els sistemes coneguts aplicables i alguns d’experimentals per a la millora de l’eficiència energètica. Aquests sistemes permeten reduir considerablement la demanda energètica d’EspaiZero aplanant el camí cap a l’autosuficiència. Reduir el consum és clau per poder abordar l’autogeneració, ja que els recursos per generar energia dels que disposàvem eren limitats.

Contacte:

Adreça: C/Bòsnia, 6-8, 17800, Olot, Girona
Telèfon: 972 26 93 01
E-mail: info@igetech.com
Web: www.igetech.com