Van ser construïts a finals del segle XVI. Són dos pisos que projectà Llàtzer Cisterna i que s’han convertit en una de les peces arquitectòniques més valuoses de la ciutat d’Olot. És per aquest motiu que ha estat declarat Monument d’Interès Historicoartístic i esdevé un dels pocs claustres renaixentistes conservats a Catalunya.